Logeeropvang Koekalf & ei-land - Kwaliteitsrijke zorg

Kwaliteitsrijke Zorg kent een zorgboerderij (koekalf & ei-land),  gezinshuizen (Klaver en de Korenbloem) en een school (stichting Kiemkans). Via thuisbegeleiding, dagbesteding met onderwijs en logeeropvang wordt hier al 15 jaar begeleiding geboden aan kinderen / jongeren in de leeftijd van 3 tot 21 jaar met gedragsstoornissen, klassiek autisme, ppd-nos, aperger, mcdd, adhd, etcetera.

De zorgboerderij Koekalf & ei-land biedt sinds 2005 logeeropvang aan kinderen en jongeren van 4-16 jaar met een hulpvraag. Er slapen maximaal 5 kinderen tegelijk en eventueel komen er op zaterdag extra kinderen spelen. De groep wordt geleid door een deskundige HBO afgestudeerde. Er zijn overdag steeds twee of drie begeleiders aanwezig.

In de weekenden kunnen de kinderen/jongeren genieten van het boerderijleven (de ruimte, rust, regelmaat en de dieren). Van daaruit wordt gewerkt aan sociale vaardigheden, vergroten zelfredzaamheid, het overwinnen van angsten, verleggen van grenzen en vergroten van het zelfvertrouwen. Verder is er aandacht voor bewustwording/verbetering van de persoonlijke hygiëne en wordt het gezin een stukje ontlast.