Lotgenotencontact en informatie - Autisme Info Centrum (AIC) Groningen - Groningen

Het Autisme Informatie Centrum (AIC) is een regionaal informatie- en documentatiecentrum rond autisme. Het AIC is er voor mensen met autisme en hun naasten en voor iedereen die meer wil weten over autisme.

Het AIC biedt: 

  • Regionale en praktische, op de lokale situatie afgestemde informatie over autisme. 
  • Lotgenotencontact: elkaar ontmoeten, leren van elkaars ervaringen over de aanpak thuis en de zoektocht naar de juiste hulp.

Het AIC wordt bemenst door ervaringsdeskundige en goed getrainde vrijwilligers. Het AIC is onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en heeft locaties verspreid over het gehele land. 

AIC  Groningen

  • Zie de website voor meer informatie over activiteiten, inlooptijden en lotgenotencontact 
  • Gehuisvest in Buurtcentrum TuinPad