Lotgenotencontact en informatie - NVA-huis Noord-Holland Noord

Het NVA-huis Noord-Holland Noord is een informatiepunt waar autisme gerelateerde informatie verzameld is over het aanbod in de regio Noord-Holland Noord op het gebied van onderwijs, behandeling, begeleiding, job coaching, wonen, lotgenotencontact etc. Het NVA-huis wordt bemenst door ervaringsdeskundige en professionals die vanuit hun eigen kennis op een laagdrempelige manier onafhankelijk kunnen adviseren.

Daarnaast kunnen mensen met autisme en hun netwerk ook terecht voor het inkijken en lenen van boeken en DVD’s, het lezen van tijdschriften, onderzoeksresultaten en het uitproberen of lenen van sensorische materialen en andere hulpmiddelen.

Het NVA-huis zal ook fungeren als locatie voor de lotgenotencontactgroepen. Zo hopen we zodra de landelijke maatregelen rond het corona virus het toelaten te kunnen starten met een koffie-ochtend, partner-contactgroep en diverse themabijeenkomsten.

Een bezoek aan het NVA-huis is volledig kosteloos. Voor vragen aan onze ervaringsdeskundige of als je een kijkje willen nemen ben je van harte welkom tijdens onze ruime openingstijden. Mocht je gebruik willen maken van de overige activiteiten is een NVA-lidmaatschap noodzakelijk. Word lid… Ben je lid, dan is het mogelijk om jezelf hier in te schrijven..