Maatschappelijke hulp- en dienstverlening- Vaart Welzijn Team Kloosterveen

Gemeente Assen wil dat alle inwoners veilig en gezond op kunnen groeien, mee kunnen doen in de samenleving en zo zelfredzaam als mogelijk zijn. Dit geldt ook voor mensen met een beperking, zoals een autismespectrumstoornis (ASS).

De buurtteams van Vaart Welzijn bieden maatschappelijke hulp- en dienstverlening aan o.a. inwoners met een beperking als ASS  en hun directe sociale netwerken waardoor zij zich kunnen redden in het dagelijks leven en mee kunnen doen. Daarbij wordt vooral benut wat wel kan. De ondersteuning en hulp betreft verschillende onderwerpen als gezondheid, financiën, opvoeden en opgroeien, (vrijwilligers)werk en meedoen en mantelzorg