Muziektherapie - De Nieuwe Klank

De Nieuwe Klank biedt (neurologische) muziektherapie aan o.a. kinderen en jongvolwassenen met autisme. Door muziektherapie leren zij beter contact te maken met hun omgeving en spanningen en emoties beter te reguleren.

Muziektherapeute Elsbeth Siebbeles ziet in haar praktijk veel kinderen en jongvolwassenen met autisme. Muziek blijkt bij hen een goede ingang te zijn vanwege het non-verbale en uitnodigende karakter. Via muziek wordt contact en communicatie mogelijk, waardoor ze zich meer openstellen naar de omgeving en sociaal vaardiger worden. Betere ontspanning en uiten van emoties wordt ook bereikt, doordat muziek rechtstreeks een ingang heeft tot hun gevoelswereld.

Daarnaast zet Elsbeth neurologische muziektherapie in voor verbetering op cognitief gebied. Denk hierbij aan verbetering van de concentratie, de spraak/taalvaardigheden, het lichaamsbesef en de motoriek.

In de praktijkruimte zijn veel verschillende instrumenten aanwezig. Het kunnen bespelen van een instrument is niet nodig. Uitgangspunt is de voorkeur van het kind voor bepaalde muzieksoorten en instrumenten. De muziektherapeute maakt gebruik van de specifieke kenmerken van ieder instrument en van de elementen uit de muziek (melodie, dynamiek, ritme, tempo) om de therapie in de gewenste richting te sturen. Spelenderwijs en aansluitend bij hun belevingswereld maken de kinderen een ontwikkeling door.

Na verloop van tijd kunnen ze zich beter uiten, voelen zich vrijer en zijn meer ontspannen. Ze beschikken over meer zelfvertrouwen, staan meer in hun eigen kracht, wat hen helpt in het dagelijks leven.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.