Muziektherapie - Jeugdhulp Friesland

Jeugdhulp Friesland biedt muziektherapie als behandeling. Muziektherapie kan veel betekenen voor kinderen met autisme of aanverwante problematiek. De muziektherapie wordt zo mogelijk aan huis gegeven, zodat het kind in zijn vertrouwde omgeving is en het hele gezin betrokken kan zijn. Muziektherapie is voor kinderen die problemen ondervinden op het gebied van communicatie en sociale interactie. Deze problemen komen vaak voor als de sociaal-emotionele ontwikkeling stagneert. Muziektherapie is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar. Deze kinderen worden belemmerd in het dagelijks functioneren op het gebied van het sociale gedrag. Het doel van de therapie is een verbetering teweeg te brengen binnen de sociale interactie en/of de non-verbale communicatieve vaardigheden.

Indicatie-criteria
Er is sprake van een diagnose ASS (of sterk vermoeden van) welke gesteld is door een daartoe bevoegde diagnosticus. 
Naar de criteria volgens de DSM-5 is er sprake van tekorten in sociaal-emotionele wederkerigheid; tekorten in non-verbaal communicatieve gedragingen welke gebruikt worden voor sociale interactie; tekorten in het ontwikkelen, onderhouden en begrijpen van relaties.
Ouders willen een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun kind en zijn bereid actief betrokken te zijn bij of deel te nemen aan de muziektherapie.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.