Onderwijs begeleiding - De Jonge Ontdekker

De Jonge Ontdekker is actief binnen de driehoek thuis- school en vrijetijdsbesteding met als doel integrale zorg te bieden aan kinderen met een diagnose, autisme, ADHD, trauma of hechtingsproblematiek zodat zij in hun eigen omgeving kunnen opgroeien, onderwijs kunnen volgen en kunnen meedoen met sport en vrijetijdsbesteding. De begeleiding is erop gericht om kinderen deel te laten nemen aan het ‘gewone leven’.

De begeleiding wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet, Zorg in Natura indicatie (ZIN), een persoonsgebonden budget (PGB) indicatie, een particuliere vergoeding of Passend Onderwijs. 

Aanbod Onderwijs begeleiding:  

  • Individuele begeleiding in de klas
  • Begeleiding schoolse vaardigheden op locatie

De Jonge Ontdekker richt zich op het ontwikkelen van schoolse vaardigheden van leerlingen in het Primair Onderwijs.. Er wordt veelal aandacht besteed aan het ontwikkelen en trainen van de executieve functies. Dit houdt in dat begeleiding zich voornamelijk richt op het ontwikkelen/verbeteren van responsinhibitie (stop-denk-doe), emotieregulatie, planvaardigheden, volgehouden aandacht, doelgericht gedrag en het vergroten van het werkgeheugen. De ontwikkeling van deze vaardigheden is een voorwaarde om tot leren te komen.
Ieder kind blijft – wanneer het onder begeleiding is van De Jonge Ontdekker – de eigen didactische leerlijn volgen. Dat betekent dat nauwe samenwerking en afstemming met de betrokken school en/of leerkracht van groot belang is.