Onderwijs Zorg Arrangement Het Dok - Koraal

Het Dok is een school voor voortgezet speciaal onderwijs cluster 4. De doelgroep bestaat uit leerlingen tussen 12 en 20 jaar met gedrags- en psychiatrische problemen. Didactisch gezien functioneren zij op maximaal vmbo-niveau. Een klein deel van de leerlingen is in behandeling bij GGzE of Combinatie Jeugdzorg (interne leerlingen). 

Het Dok heeft een Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) met GGzE voor jongeren met autisme die daar een dagbehandeling volgen. Deze kan variëren van een aantal maanden tot een heel schooljaar. De insteek is om deze jongeren terug te laten keren naar school. Het is zeer individueel onderwijs, waarbij er nauwe afstemming is met de behandelaars van GGzE. 

Het Dok is onderdeel van Koraal, organisatie voor zorg en onderwijs.