Onderwijs-zorgarrangement - Acreon

Acreon is een onderwijs-zorgarrangement waarbij er sprake is van Leerplichtige jongeren van 12 tot en met 18 jaar krijgen hier diplomagericht onderwijs in combinatie met dagbehandeling aangeboden. Deze jongeren zijn om verschillende redenen uitgevallen op (regulier) onderwijs.

De doelgroep bestaat uit leerlingen met internaliserende- (zoals angsten en somberheidsklachten) en/of externaliserende (zoals agressie- en gedragsproblemen) problematiek, eventueel in combinatie met (gediagnosticeerde) ontwikkelingsstoornissen als autisme.
Deze problematieken kunnen zowel de cognitieve, didactische als sociaal-emotionele ontwikkeling belemmeren. Het aangeboden leerlingspecifieke traject duurt ongeveer één schooljaar met een uitloop tot maximaal twee schooljaren. Het doel is om, na het doorlopen van het traject, uit te stromen naar een passende onderwijsplek, waarbij de voorkeur uitgaat naar regulier onderwijs.