Ontmoeting en leren, werken, dagbesteding - Philadelphia

UP Oss is een ontmoetingsplek, leerwerktraject en werk- en dagbestedingslocatie in Oss voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, autisme, psychische problematiek en niet aangeboren hersenletsel.

Philadelphia Werk & Begeleiding biedt mensen ondersteuning bij hun talentontwikkeling en het vergroten van hun zelfstandigheid en participatie. Je kunt hier diverse vormen van dagbesteding krijgen. Een leerwerktraject volgen waarmee je door kunt stromen naar een vervolgopleiding of een betaalde baan. En je kunt ondersteuning krijgen van een jobcoach bij het vinden en behouden van werk. In UP Oss bieden ze verschillende mogelijkheden voor dagbesteding, leren, werken en ontmoeten. Je kunt hier verschillende werkzaamheden doen zoals productiewerk, graffity, creatieve werkzaamheden, koken, werken in het groenonderhoud of werk online.