Ontsluiten en bundelen van kennis - Autisme Netwerk Groningen

Netwerk bestaande uit een groot aantal organisaties in de provincie Groningen die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Het netwerk biedt zelf geen hulpverlening, maar ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme.

De convenantpartners van het netwerk zijn: