Orthopedagogisch centrum (ODC) De Trapeze - Philadelphia

Orthopedagogisch centrum (ODC) De Trapeze is een intensieve zorglocatie in Amsterdam. Het ODC biedt zorg, ondersteuning en behandeling aan kinderen van 2 tot 6 jaar met een ontwikkelingsachterstand, een autisme spectrum stoornis, een (lichte-)verstandelijke beperking, psychiatrische en/of gedragsproblematiek.

Spelenderwijs samenwerken aan ontwikkeling. Dát is de visie van De Trapeze. De professionals ontdekken met ouders en verzorgers wie het kind is, wat het kan en waar het blij van wordt. Vanuit plezier en contact wordt ontwikkeling gestimuleerd. De mogelijkheden, wensen en behoeften worden in kaart gebracht. Het doel is om ieder ontwikkelgebied van het kind optimaal te stimuleren.