Orthopedagogisch Dagcentrum de Rots - Philadelphia

Orthopedagogisch Dagcentrum de Rots is een intensieve zorglocatie in Purmerend. Er wordt zorg, ondersteuning en behandeling geboden aan kinderen van 3 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, een autisme spectrum stoornis, een (lichte-)verstandelijke beperking, psychiatrische en/of gedragsproblematiek.

Dagbesteding
ODC de Rots biedt van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 15.30 dagbehandeling. Ieder kind heeft een eigen behandelplan dat in samenwerking met de gedragsdeskundige wordt opgesteld. Hierin staan doelen die gericht zijn op het bevorderen van bijvoorbeeld de spraak, taal, sociaalemotionele-, cognitieve- en motorische ontwikkeling. Ook is er aandacht voor de zelfredzaamheid, samen(spel) en schoolse vaardigheden.

Om stappen te zetten en doelen te halen, worden verschillende methodieken ingezet. Het gaat onder meer om Triple C, het competentiemodel, totale communicatie, speltrainingen en spelstimuleringsprogramma’s. Voor de beeldvorming en het volgen van de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de methodiek ’Kleine Stapjes’ en/of het ontwikkelingsdenken vanuit LACCS.

Naschoolse opvang
NSO de Rots biedt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.30 opvang. Ieder kind heeft een eigen begeleidingsplan, dat is opgesteld in overleg met de ouder(s). In dit plan staan doelen die gericht zijn op samenspel, omgaan met emoties, vrienden maken en zelfredzaamheid. 
De kinderen krijgen diverse activiteiten aangeboden die op een ongedwongen manier bijdragen aan de ontwikkeling en het behalen van de doelen. 

 

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.