Ouderbegeleiding - Stichting Empower

Stichting Empower biedt ouderbegeleiding aan ouders/verzorgers die ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding van hun kind/jongere met een autisme spectrum stoornis (ASS) en/of ADHD. Tijdens de ouderbegeleiding wordt ouders/verzorgers aangeleerd om voor zichzelf en voor hun kind/jongere haalbare doelen te stellen.

Samen met de ouderbegeleider wordt de juiste strategie gekozen voor de oplossing van een bepaald probleem/knelpunt tijdens de opvoeding. De ouderbegeleiding kent de problematiek of de onmacht waar u mee te maken kunt krijgen. Afhankelijk van uw vragen ondersteund de ouderbegeleider middels een luisterend oor, adviezen of kan u informatie bijbrengen over de diagnose die gesteld is bij uw kind. De doelstelling van de ouderbegeleiding is om ouders/verzorgers weer in hun kracht te zetten!

Broertjes en zusjes (brusjes) in het gezin kunnen ook behoefte hebben aan uitleg en ondersteuning. Het is niet altijd makkelijk als je broertje of zusje alle aandacht naar zich toe trekt. De familiedynamiek kan hier sterk onder leiden. 

Anders met elkaar omgaan en elkaar beter leren begrepen geeft vaak al een stuk verlichting. Stichting Empower begeleid u hierbij.