Sport begeleiding - Stichting Empower

Coachingsmethode van Stichting Empower voor mensen met autisme. Doel is om de juiste sport te vinden. 

Beweging zorgt bij de een voor extra energie en een ander raakt juist het teveel aan energie kwijt. Door succeservaringen tijdens bewegen, groeit het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van jongeren met autisme. Vanuit dit positieve zelfbeeld is iemand makkelijker te coachen op het aanleren van vaardigheden.

De begeleiding op sportgebied is gebaseerd op de methodiek van Autisme Sportief, met de principes ‘kruipen’, ‘lopen’ en ‘rennen’:

  •  'Kruipen’ bedoelen is de ‘drempel’ over stappen. Met andere woorden: de eerste stap zetten om daadwerkelijk te gaan sporten. Na aanmelding bij Stichting Empower neemt de sportcoördinator contact op voor een intake en uitgebreide uitleg.
  • ‘Lopen’ is fysiek aan de gang gaan. Lekker sporten op eigen niveau, met een individuele begeleider of in een kleine groep deelnemers met veel begeleiders. Het eigen tempo staat centraal: in kleine stapjes barrières overwinnen, zelfvertrouwen opbouwen en eventueel werken aan leerdoelen.
  • ‘Rennen’ is de laatste stap in het proces. Zelfstandig sporten, zelfstandig meedoen in de groep waarbij contacten met andere deelnemers zijn opgebouwd of meedoen aan wedstrijden waarbij succeservaringen worden opgedaan. Voorafgaand aan wedstrijden wordt gestructureerde en gedetailleerde informatie gegeven, zodat de deelnemer weet waar hij of zij aan toe is. Tijdens de wedstrijden zelf zijn altijd voldoende begeleiders aanwezig.

Door de methode Autisme Sportief konden een aantal deelnemers stoppen met medicatie waaronder antipsychotica.