Stichting Wielewaal

Stichting Wielewaal organiseert vakantiedagopvang (kinder themaweken), logeerweekenden, campingrecreatie en groepsvakanties voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. De activiteiten worden begeleid door enthousiaste vrijwilligers.

Wielewaalactiviteiten zijn er voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of ADHD/ASS.