Thuiszitters - Wilmahuis Jeugdhulp

Bij de dagbesteding van de Thuiszitters krijgen kinderen die ‘thuis zitten’, bijvoorbeeld vanwege een aan autisme gerelateerde problematiek, een eerlijke kans. Wilmahuis beschikt over ruimtes die als klaslokaal ingericht zijn voor kinderen die uitvallen in het huidige onderwijssysteem. Ze kunnen hier vijf dagen in de week tijdens schooltijden van 9.00-15.00 uur terecht. Een veilige plek waar letterlijk en figuurlijk ruimte is om weer op adem te komen, te leren, te spelen, om te ervaren dat je ertoe doet, met je mogelijkheden en onmogelijkheden.

De doelstelling voor de kinderen die geplaatst worden bij de ThuisZitters is om ze weer klaar te stomen voor passend onderwijs.

Vijf dagen per week zijn er jeugdzorgwerkers aanwezig, die de kinderen begeleiden in groepen van maximaal veertien kinderen in de leerplichtige leeftijd. In samenspraak met de 'stamschool' wordt er aan het schoolwerk gewerkt, zodat de kinderen feeling blijven houden met school en achterstand zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Naast het schoolwerk is er veel ruimte voor ontspanning en beweging, binnen en buiten. Door een duidelijke dagstructuur te bieden en aan concrete doelen te werken wordt de stap terug naar passend onderwijs makkelijker en raakt ook het thuisgezin niet overbelast. Samen met ouders/opvoeders, school, en alle andere betrokken werken we terug naar passend onderwijs.

Het team van de Thuiszitters wordt ondersteund door een gedragswetenschapper die tevens diagnostiek en individuele behandeling kan bieden indien dit nodig/gewenst is.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.