TOM-training

De TOM-training is gebaseerd op de Theory Of Mind: inleven in een ander. 
TOM heeft betrekking op de vaardigheid aan jezelf en aan anderen gedachten, gevoelens, ideeën en bedoelingen toe te schrijven en op basis daarvan in te spelen op gedrag van anderen. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk om wederzijds goed te kunnen communiceren.
Het doel van de TOM training is dat kinderen en (jong)volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) meer adequaat sociaal (invoelend) gedrag vertonen. Dat wil zeggen; vaardiger worden in het inschatten van sociale situaties, zich beter in de gedachten en gevoelens van anderen kunnen verplaatsen en daardoor gedrag van anderen beter kunnen begrijpen en eigen gedrag ook beter op anderen kunnen afstemmen. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk om wederzijds adequaat te kunnen communiceren.

TOM trainingen worden o.a. aangeboden bij GGZ instellingen en particuliere (psychologen)praktijken.