Training 'Wat als je partner autisme heeft?' - AutismeSpiegel

Waarom een training 'Wat als je partner autisme heeft' ?

In een relatie waarvan één van de twee partners een diagnose heeft binnen het autisme spectrum of waar een vermoeden van autisme is, kunnen problemen ontstaan.

Communicatie onderling zoals bijvoorbeeld het delen van emoties of het bespreken van de opvoeding van de kinderen kan moeilijk zijn.

Gevoelens van eenzaamheid, niet gesteund voelen, aanpassingen die van één kant moeten komen, kunnen ervaren worden door de partner zonder autisme maar kunnen ook herkenbaar zijn voor de partner mét autisme. Partners met autisme kunnen het gevoel hebben het nooit goed te doen en niet goed te begrijpen wat er van hen verwacht wordt.

Uitgangspunt van de groep is dat groepsleden de manier van denken en communiceren van elkaar, van mensen met en zonder autisme, beter leren kennen en begrijpen.

Ook maken herkenning, steun en mogelijke adviezen van de andere groepsleden onderdeel uit van de training.