Trainingen - ADhDNoord

ADhDnoord biedt zorg aan jongeren (18-23) en volwassen cliënten met ADhD,  Asperger en PDD-nos, mogelijk in combinatie met een licht verstandelijke beperking.  Er wordt hulpverlening geboden van licht tot middelzwaar.  Het gaat hierbij om ambulante begeleiding, crisisopvang, beschermd- / begeleid wonen en dagbesteding. De begeleiding kan zowel ambulant in de thuissituatie als binnen een (beschermd) wonen traject geboden worden.  ADhDnoord biedt begeleiding, maar geen behandeling. 

Trainingen
ADhDnoord organiseert tevens meerdaagse trainingen voor volwassenen met AD(h)D en PDD-nos / syndroom van Asperger. Het doel van deze trainingsdagen is:

  • leren om op een positieve wijze om te gaan met de symptomen van de stoornissen,
  • ontmoeten van ‘lotgenoten’,
  • ontspanning, omdat er naast de training voldoende tijd is om recreatief en ontspannend bezig te zijn

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.