Trainingen - ADhDNoord

ADhDnoord biedt zorg aan jongeren (18-23) en volwassen cliënten met ADhD,  Asperger en PDD-nos, mogelijk in combinatie met een licht verstandelijke beperking.  Er wordt hulpverlening geboden van licht tot middelzwaar.  Het gaat hierbij om ambulante begeleiding, crisisopvang, beschermd- / begeleid wonen en dagbesteding. De begeleiding kan zowel ambulant in de thuissituatie als binnen een (beschermd) wonen traject geboden worden.  ADhDnoord biedt begeleiding, maar geen behandeling. 

ADhDnoord organiseert tevens meerdaagse trainingen voor volwassenen met AD(h)D en PDD-nos / syndroom van Asperger. Het doel van deze trainingsdagen is:

  • leren om op een positieve wijze om te gaan met de symptomen van de stoornissen,
  • ontmoeten van ‘lotgenoten’,
  • ontspanning, omdat er naast de training voldoende tijd is om recreatief en ontspannend bezig te zijn