Vriendschapskring Soosjetijd - Humanitas Assen

Soosjetijd is een vriendschapskring voor jong volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis [ASS].

Waar en wanneer?
Eens per twee weken worden er op vrijdagavond van 20:00 tot 22:00 u. activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten vinden afwisselend binnenshuis en buitenshuis plaats.  De binnenhuisactiviteiten worden op een vaste locatie georganiseerd: Brunelstraat 77 te Assen. Tijdens deze avonden zijn er verschillende activiteiten, zoals: spelletjes, koken en bakken, schilderen, knutselen, bloemschikken, etc.
De buitenhuisactiviteiten vinden op verschillende locaties plaats, maar wel allemaal in of rond Assen. Tijdens deze avonden organiseren we activiteiten, zoals: bowlen, zwemmen, uit eten, naar de bioscoop, fietsen of wandelen, etc.

Om mee te kunnen doen aan de Soosjetijd betaalt de deelnemer  € 35,- per semester lidmaatschapsgeld. Tevens wordt er bij sommige buitenhuisactiviteiten een extra bijdrage gevraagd. Aan het begin van het semester ontvangen de deelnemers een activiteitenoverzicht met daarbij de bijbehorende [extra] kosten.

Aanmelden
Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden via :soosjetijd@humanitas-assen.nl. Vervolgens worden zij uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met een Humanitas vrijwilliger van Soosjetijd.