Vriendschapskring voor autisten: Soosjetijd - Humanitas

Soosjetijd is een vriendschapskring voor jong volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis.

Eens per twee weken worden er op vrijdagavond van 20:00 tot 22:00 u. activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten vinden afwisselend binnenshuis en buitenshuis plaats.
De binnenhuisactiviteiten worden op een vaste locatie georganiseerd: Brunelstraat 77 te Assen. Tijdens deze avonden zijn er activiteiten als: spelletjes, koken en bakken, schilderen, knutselen, bloemschikken, etc.
De buitenhuisactiviteiten vinden op verschillende locaties plaats, maar wel allemaal in of rond Assen. Tijdens deze avonden worden er activiteiten als bowlen, zwemmen, uit eten, naar de bioscoop, fietsen of wandelen georganiseerd. 

Om mee te kunnen doen aan de Soosjetijd betaalt de deelnemer  € 35,- per semester lidmaatschapsgeld. Tevens wordt er bij sommige buitenhuisactiviteiten een extra bijdrage gevraagd. Aan het begin van het semester ontvangen de deelnemers een activiteitenoverzicht met daarbij de bijbehorende [extra] kosten.

Aanmelden
Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden via:soosjetijd@humanitas-assen.nl. Vervolgens worden zij uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met een Humanitas vrijwilliger van Soosjetijd. Nadat het gesprek heeft plaatsgevonden, mogen nieuwe deelnemers zich oriënteren op het lidmaatschap van Soosjetijd. Dit kan door twee keer vrijblijvend mee te doen aan de activiteiten. Wel geldt voor een buitenhuisactiviteit dat een kleine financiële bijdrage kan worden gevraagd.