Weekendbegeleiding - Stichting PiTi

Stichting PiTi biedt weekendbegeleiding in kleinschalige groepen. De stichting is gespecialiseerd in de Autisme spectrum doelgroep en aanverwante uitdagingen.

In de weekenden zijn er groepen voor kinderen en jongeren. De groepen zijn qua leeftijd op elkaar afgestemd en kleinschalig (6 tot 8 met 2 begeleiders).
Er zijn creatieve-, sport & spel- en buitenactiviteiten en er worden regelmatig uitstapjes gemaakt waarbij altijd samen besloten wordt wat de groep gaat doen. Er wordt samen gebudgetteerd, besloten wat er wordt gegeten en wie er kookt & afwast. Je helpt mee met huishoudelijke taken zodat je spelenderwijs leert voor jezelf te zorgen.
Indien gewenst is er daarnaast aandacht voor huiswerkbegeleiding.

 

De weekenden worden aangeboden als maatwerktrajecten vanwege de kleinschalige settingen. Deze kleinschaligheid is essentieel vanwege de leeftijdsmix en de problematieken.

Bekostiging via PGB. JW ZIN Groningen via De Kasparhoeve.