Woon- en werklocatie De Hoogte - Gors

De Hoogte is een woon- en werklocatie voor mensen met een diagnose in het autistisch spectrum, eventueel in combinatie met een verstandelijke beperking. De Hoogte is een voormalig kerkgebouw in Goes-Zuid. Dit gebouw is omgebouwd tot een moderne woon- en werkvoorziening. In het pand zijn acht zelfstandige, ruime appartementen. Ook is er een tuin voor buitenactiviteiten. In de kelder zijn de ruimtes voor dagbesteding. 
Samen met jou wordt bekeken welke begeleiding je nodig hebt. Dat is voor iedereen anders. Daarom is de begeleiding breed en divers. 

De Hoogte is een locatie van Gors. Gors biedt zorg en ondersteuning aan meer dan 800 volwassenen en kinderen met (niet-aangeboren) hersenletsel, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking (waaronder autisme) in Zeeland.