Zorg en ondersteuning - Gors

Gors biedt zorg en ondersteuning aan meer dan 800 volwassenen en kinderen met (niet-aangeboren) hersenletsel, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking (waaronder autisme). Dat doen zij bij de mensen thuis en op verschillende plaatsen in Zeeland. Doel is het voor hen mogelijk te maken om een goed leven te leiden, afgestemd op eigen mogelijkheden, wensen en ambities. Bij wonen, werken/dagbesteding, leren en vrije tijd.