Zorg op maat - 't Hummelhûs /Oudehorne

't Hummelhûs biedt op twee locaties, Oudehorne en Oldeholtpade, zorg op maat voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsstoornis (ADHD, Autisme Spectrum Stoornis). De begeleiding wordt gegeven door vaste professionele begeleiders die ruime ervaring hebben met de doelgroep.

Op de boerderij is veel te beleven, er zijn dieren die verzorgd en vertroeteld kunnen worden. Op de natuurtuin is er elk seizoen wel werk te doen, of er zijn klusjes in of rondom de boerderij. Binnen zijn er verschillende ruimtes, die rustig en vooral met natuurlijk materiaal zijn ingericht. Voor ieder kind is er uitdagend natuurlijk speelmateriaal, er is genoeg materiaal om te knutselen en er wordt regelmatig wat lekkers gebakken of gekookt. Buiten kan er heerlijk gespeeld worden in de ruim opgezette beleeftuinen. Met laarzen aan en lekker knoeien met modder, zand en water. Op zoek naar kippeneieren of aan de slag met de stoere boomhut.

Vanuit het zorg op maat concept biedt 't Hummelhûs

  • Individuele begeleiding in groep (kinderen, jongeren en volwassenen)
  • Groepsbegeleiding kinderen
  • Dagbesteding
  • Logeeropvang
  • Schoolse activiteiten (thuiszitters alternatief, ondersteunende begeleiding op school)
  • Thuisbegeleiding & opvoedondersteuning