Zorgboerderij zoeken - Zorgboeren.nl

Zorgboeren.nl is een site waarmee zorgboerderijen door heel Nederland zijn te vinden. U kunt gericht zoeken met behulp van filters als: doelgroep (type beperking, bijvoorbeeld autisme), soort zorg, soort begeleiding, leeftijd, activiteiten, bereikbaarheid, toegankelijkheid, bekostiging .
Initiatief van De Federatie Landbouw en Zorg, de landelijke brancheorganisatie voor de zorglandbouw.

Op een zorgboerderij kunnen mensen met een zorg- of hulpvraag een passende dagbesteding vinden en/of meewerken. Met de deelnemer wordt gekeken naar de mogelijkheden. De zorgboerderijen op deze site zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg, hebben allemaal een kwaliteitskeurmerk en bieden dezelfde kernwaarden:

  •  Ze zijn huiselijk en persoonlijk en bieden deelnemers een natuurlijk ritme door veel buiten te zijn.
  • Iedereen steekt zijn handen uit de mouwen en draagt zo bij aan het geheel.
  • Deelnemers en verzorgers bereiden samen het eten voor en eten gezellig samen.
  • Deelnemers worden aangesproken op hun goede kwaliteiten, wat hun gevoel voor eigenwaarde versterkt en wat hen vaak helpt om te reïntegreren in de samenleving, bijvoorbeeld door het vinden van betaald werk.