Autisme bij vrouwen

Hoe uit autisme zich bij vrouwen? 

Autisme komt voor bij mannen en bij vrouwen. De diagnose autisme wordt gesteld bij deze kenmerken:

  • Sociale en communicatieve beperkingen (bijvoorbeeld sociale onhandigheid, taal letterlijk begrijpen, moeite met nonverbale communicatie). 
  • Vaste gedragspatronen (bijvoorbeeld moeite met veranderingen, sterke interesses of fascinaties). 

Bij meisjes en vrouwen wordt autisme minder goed herkend omdat zij vaak compenseren en camoufleren. Zij gedragen zich zoals de omgeving verwacht. Bovendien zijn de sterke interesses vaak gericht op ‘gewone’ onderwerpen zoals dieren of lezen. Daardoor vallen ze minder op dan bij jongens en mannen. 

Overgevoeligheid voor bijvoorbeeld geluid, licht of geuren komt ook regelmatig voor bij vrouwen met autisme. 

Vermoeidheid bij vrouwen met autisme 

Het compenseren en camoufleren kost veel energie. Veel vrouwen met autisme zijn vaak erg moe. Een gevoel van vervreemding komt ook veel voor, omdat zij zich steeds anders voordoen dan ze zijn. 

Het compenseren en camoufleren kan onbewust gaan. Vaak beseffen vrouwen dit pas als de diagnose autisme is gesteld. 

Vrouwen met autisme krijgen vaak eerst een andere diagnose

Vasthouden aan routines wordt bij vrouwen nogal eens uitgelegd als dwanghandelingen. Zij krijgen dan de diagnose OCD (obsessieve-compulsieve stoornis). Verder komen angsten en depressies veel voor bij vrouwen met autisme. Ook daardoor kan de diagnose autisme lange tijd gemist worden. Vaak wordt de diagnose pas op volwassen leeftijd gesteld. 

Wat biedt de Wegwijzer Autisme voor vrouwen met autisme?

Autisme heeft invloed op je dagelijks leven en van je naasten. Op de Wegwijzer Autisme vind je van alles om op jouw eigen manier te leven met autisme. Bijvoorbeeld inspiratie in boeken van vrouwen met autisme, aanbieders van (levensloop)begeleiding en mogelijkheden voor diagnostiek en therapie.

230 resultaten
Website van een ervaringsdskundige moeder van twee dochters met PDD NOS en meerdere angststoornissen. Zij deelt hier al haar opgedane kennis opdat andere ouders sneller de juiste (zorg)route weten te vinden.  
Pas als ze moeder is, ontdekt de auteur door haar autistische kinderen waarom zij is wie ze is. Een waargebeurd verhaal waarin het geloof in God een rol speelt.
Planner voor iedereen die baat heeft bij structuur en overzicht.
Snap je wat ik bedoel? is een liefdevol, aangrijpend maar ook humoristisch relaas van een vader met een dochter met autisme.
Vakantie (mid) weken voor jongeren met ASS georganiseerd door zeer betrokken vrijwilligers en predikanten van 'Voor Elkaar', een christelijke organisatie op gereformeerde grondslag.
Dagbesteding voor mensen met een sterke behoefte aan regelmaat en vaste bezigheden. Allen met een matige verstandelijke beperking en bijkomende problematiek als autistisch spectrum stoornis en gedragsproblematiek.
Bij GO! Vroeghulp werken deskundigen samen om hulp te bieden aan ouders met jonge kinderen (0-7 jaar) met (een vermoeden van) ontwikkelings- of gedragsproblemen.
Bij GO! Vroeghulp werken deskundigen samen om hulp te bieden aan ouders met jonge kinderen (0-7 jaar) met (een vermoeden van) ontwikkelings- of gedragsproblemen.
Bij GO! Vroeghulp werken deskundigen samen om hulp te bieden aan ouders met jonge kinderen (0-7 jaar) met (een vermoeden van) ontwikkelings- of gedragsproblemen.
Bij GO! Vroeghulp werken deskundigen samen om hulp te bieden aan ouders met jonge kinderen (0-7 jaar) met (een vermoeden van) ontwikkelings- of gedragsproblemen.