Levensloopbegeleiding - Boba

Boba is een kleinschalige, laagdrempelige en persoonlijke GGZ-instelling die gespecialiseerd is in begeleiding van mensen met autisme
Boba Levensloopbegeleiding biedt zorg aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen. In elke fase in het leven. Je leeft samen met anderen in een gezin, je woont zelfstandig of gaat zelfstandig wonen. Je volgt onderwijs of je zoekt werk. Dit vraagt om maatwerk. De één heeft meer baat bij individuele begeleiding thuis of op het werk. De ander gedijt beter in een groep in het Bobahuis. En als het werkend leven niet of minder centraal staat - bijvoorbeeld omdat je ouder wordt - passen we de begeleiding hierop aan.