Netwerk Autisme Utrecht (NAU)

Op 14 januari 2021 is het Netwerk Autisme Utrecht (NAU) officieel opgericht.

Het netwerk streeft ernaar een plek te bieden waar alle mensen met autisme, betrokkenen en professionals, terecht kunnen voor informatie, uitwisseling van ervaringen, antwoorden op vragen, ontwikkeling van kennis en elkaar kunnen ontmoeten, rond het onderwerp autisme.
Het netwerk streeft naar een optimale zichtbaarheid in de provincie Utrecht en is voor iedereen toegankelijk.

Missie

De missie van de aangesloten contractspartijen van het Netwerk Autisme Utrecht (NAU), is een inclusieve samenleving voor mensen met autisme en hun naasten in de provincie Utrecht.

Visie

Het NAU beoogt de coördinatie, afstemming en samenwerking te bevorderen tussen de contractspartijen en voorzieningen, instellingen, onderwijs en hulpverleners die een rol vervullen in de begeleiding van jeugdigen en (jong)volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en hun naasten.

Doel

Het bevorderen van de kwaliteit van onderwijs, de begeleiding, de zorg- en dienstverlening aan mensen met autisme van alle leeftijden (en hun sociale omgeving), ongeacht niveau en wonend in de provincie Utrecht.

Er wordt een digitale plek ontwikkeld, de vindbaarheid voor burgers van de provincie Utrecht rond het thema autisme wordt daardoor vergroot (website is in ontwikkeling).
Informatie bij de coördinator van het Netwerk Autisme Utrecht (NAU), Martha Boer, telefoon 06 14 57 99 02, e-mail: m.boer@mee-ugv.nl

Bekijk hieronder het aanbod in de provincie Utrecht over autisme.

264 resultaten
De Autismespecialist hanteert als uitgangspunt dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is i.p.v. een defect (Socioschema). Speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.
Ilona Stremmelaar van Tekenkompas is tekentherapeute en biedt autismebegeleiding aan kinderen, jongeren, adolescenten en ouders. Daar waar praten soms moeilijk is, zet zij de taal van de tekening in.
Muziektherapeut / zangeres geeft muziektherapie o.a. aan kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en muziekles op maat aan mensen met een verstandelijke beperking of autisme. 
Onderwijs zorg arrangement voor leerlingen (12 - 21 jaar) met gedragsmatige en/of sociaal-emotionele problemen. Gericht op voorkomen van voortijdig schoolverlaten of langdurig thuiszitten.
Voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking, sinds kort ook voor leerlingen met een angststoornis, autismespectrumproblematiek of andere, internaliserende gedragsproblematiek.
Voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking, sinds kort ook voor leerlingen met een angststoornis, autismespectrumproblematiek of andere, internaliserende gedragsproblematiek.
Geïntegreerd aanbod onderwijs en zorg aan talentvolle kinderen met complexe internaliserende problematiek, veelal autisme, die in een klassikale setting niet tot leren kunnen komen. 
Praktijk Vogel &Vis biedt spelenderwijs begeleiding aan kinderen, jongeren en jong volwassenen (4 - 25 jaar) met een stoornis in het autisme spectrum. Ook ouderbegeleiding. 
Begeleiding in het gezin, op school en op locatie aan kinderen (tot 14 jr) met een diagnose als autisme. Buitenschoolse begeleiding omvat: Naschoolse begeleiding, BSO+ , Zaterdag begeleiding en Vakantie begeleiding. 
De Autismespecialist hanteert als uitgangspunt dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is i.p.v. een defect (Socioschema). Speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.