Netwerk Autisme Utrecht (NAU)

Op 14 januari 2021 is het Netwerk Autisme Utrecht (NAU) officieel opgericht.

Het netwerk streeft ernaar een plek te bieden waar alle mensen met autisme, betrokkenen en professionals, terecht kunnen voor informatie, uitwisseling van ervaringen, antwoorden op vragen, ontwikkeling van kennis en elkaar kunnen ontmoeten, rond het onderwerp autisme.
Het netwerk streeft naar een optimale zichtbaarheid in de provincie Utrecht en is voor iedereen toegankelijk.

Missie

De missie van de aangesloten contractspartijen van het Netwerk Autisme Utrecht (NAU), is een inclusieve samenleving voor mensen met autisme en hun naasten in de provincie Utrecht.

Visie

Het NAU beoogt de coördinatie, afstemming en samenwerking te bevorderen tussen de contractspartijen en voorzieningen, instellingen, onderwijs en hulpverleners die een rol vervullen in de begeleiding van jeugdigen en (jong)volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en hun naasten.

Doel

Het bevorderen van de kwaliteit van onderwijs, de begeleiding, de zorg- en dienstverlening aan mensen met autisme van alle leeftijden (en hun sociale omgeving), ongeacht niveau en wonend in de provincie Utrecht.

Er wordt een digitale plek ontwikkeld, de vindbaarheid voor burgers van de provincie Utrecht rond het thema autisme wordt daardoor vergroot (website is in ontwikkeling).
Informatie bij de coördinator van het Netwerk Autisme Utrecht (NAU), Martha Boer, telefoon 06 14 57 99 02, e-mail: m.boer@mee-ugv.nl

Bekijk hieronder het aanbod in de provincie Utrecht over autisme.

288 resultaten
Soos voor jongeren met autisme vanaf 13 jaar die zelfstandig kunnen functioneren. De soos wordt iedere laatste vrijdag van de maand georganiseerd door deelnemers onder begeleiding van NVA Woerden en het gemeentelijke jongerenwerk.
Eenmaal in de zes weken ontmoeten volwassen vrouwen (> 20 jaar) met autisme en een normale tot hoge intelligentie elkaar om ervaringen uit te wisselen over allerlei thema’s waar ze mee in aanraking komen.  
As we Meet biedt volwassenen ( > 25 jaar) met autisme een maandelijkse plek om elkaar te ontmoeten, te netwerken, te ontspannen, en samen activiteiten te ondernemen. Eigen initiatief, ondersteund door NVA Woerden.
Ouders van kinderen met autisme komen om de zes weken bij elkaar om ervaringen, vragen en tips te delen.  Soms staat er een thema centraal.  
Ilona Stremmelaar van Tekencompas is tekentherapeute en biedt autismebegeleiding aan kinderen, jongeren, adolescenten en ouders. Daar waar praten soms moeilijk is, zet zij de taal van de tekening in.
Boek is geschreven door tekentherapeut / beeldend coach Ilona Stremmelaar. Zij werkt veel met kinderen met ASS. Met dit boek kunnen ouders samen met hun kinderen thuis gaan tekenen en daarmee het onderlinge contact verbeteren.  
Geïntegreerd aanbod onderwijs en zorg aan talentvolle kinderen met complexe internaliserende problematiek, veelal autisme, die in een klassikale setting niet tot leren kunnen komen. 
Orthopedagogische praktijk Mischa Wink biedt behandeling, begeleiding en onderzoek aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen met ontwikkelingsproblemen (o.a. ASS) en hun ouders.
Orthopedagogische praktijk Mischa Wink biedt behandeling, begeleiding en onderzoek aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen met ontwikkelingsproblemen (o.a. ASS) en hun ouders.
Het grootste verhuurbare snoezelparadijs voor zintuigbeleving in Nederland en Europa. De snoezelruimte is voor iedereen tegen een beperkte vergoeding - op afspraak - toegankelijk.