Frank van Schagen

Aanbod aangemaakt door deze gebruiker

Speciaal onderwijs voor kinderen (4 - 7 jr.) die niet goed meekunnen op een gewone school, peuterspeelzaal of in het kinderdagverblijf vanwege gedrags-, leer- of psychisch problemen. School is verbonden aan een pedologisch instituut.
School verbonden aan een pedologisch instituut. Biedt o.a speciaal arrangement voor leerlingen ( 4 -13 jr.) met een autistische stoornis die thuiszitten of uitvallen binnen het speciaal onderwijs; “Beter pASSend”.
Speciaal onderwijs voor kinderen (groep 1 t/m 3) die niet goed meekunnen op een gewone school vanwege (ingewikkelde) gedrags-, leer- of psychisch problemen. School is verbonden aan een pedologisch instituut.
SO school (4-12 jr.) met twee 'Beter pASSend' klassen, speciaal voor kinderen met een vorm van autisme die lange tijd niet naar school zijn geweest. Verbonden aan een pedologisch instituut.
Speciaal onderwijs voor kinderen (4 -12 jr.) die niet goed meekunnen op een gewone school vanwege (ingewikkelde) gedrags-, leer- of psychisch problemen. School is verbonden aan een pedologisch instituut.