Nel-Hofman

Het autismenetwerk ZHZ is een netwerk waarbij organisaties zijn aangesloten die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning van mensen met autisme op alle levensterreinen. Het doel is om verbindingen te leggen tussen medewerkers die in hun werk te maken hebben met mensen met autisme. Door ervaringen uit te wisselen en kennis te delen, werkt het netwerk aan betere zorg, onderwijs en werk voor mensen met autisme

Aanbod aangemaakt door deze gebruiker

Netwerk van organisaties in Zuid-Holland Zuid die de participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten willen vergroten.