Arjan Verschuur

Ik werk als projectleider in het programma Vanuit autisme bekeken met als aandachtsgebieden levensloopbegeleiding en de ontwikkeling van autismevriendelijke gemeenten.

Aanbod aangemaakt door deze gebruiker

Thuisbegeleiding aan jeugdigen en volwassenen met  ASS en/of ADHD en jeugdigen met een angststoornis, die niet naar school kunnen of willen gaan (schoolweigering).
Boba is een kleinschalige GGZ-instelling gespecialiseerd in begeleiding van mensen met autisme. Boba Levensloopbegeleiding biedt zorg aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen.
Autisme Zwolle is een kleine zorgaanbieder, gespecialiseerd in ASS begeleiding, die optimale kansen wil bieden aan mensen met een ASS diagnose. Er wordt gewerkt aan de hand van levensloopbegeleiding.