143 resultaten
Jouwnieuweplek.nl is een platform met zoekmachine waar zoekers naar dagbesteding of begeleid werk makkelijk en snel de plek kunnen vinden die het beste bij hen past.
Intensieve zorglocatie waar zorg, ondersteuning en behandeling wordt geboden aan kinderen (3 - 18 jr.) met een ontwikkelingsachterstand, autisme spectrum stoornis, (lichte-)verstandelijke beperking, psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Ook naschoolse opvang. 
Landelijke zorginstelling met christelijke visie en breed hulpaanbod. Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met autisme of psychiatrische problemen.
Op zaterdag en woensdag biedt It Wolwêzen leuke (boerderij) activiteiten voor jongere kinderen met b.v. ADHD, ODD, Autisme PDD-Nos etc.
Dagbesteding met individuele begeleiding op locatie It Lytshús voor mensen met een licht verstandelijke beperking en/of ASS die wel wat hulp kunnen gebruiken.
Talant helpt kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland met (licht) verstandelijke en meervoudige beperkingen en bijkomende problematiek als ASS, ADHD of hechtingstoornis. Zorg betreft ondersteuning, dagbesteding, wonen en behandeling. 
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.