512 resultaten
Activerende dagbesteding voor mensen met een hulpvraag zoals een verstandelijke beperking of autisme. Er wordt vooral gekeken naar waar de deelnemer blij van wordt en eventueel in kan groeien.
De Waerden biedt wonen, dagbesteding, ambulante en 24-uur per dag digitale ondersteuning aan kinderen, volwassenen en  ouderen met een verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autistisch spectrum.
Zorgboerderij start 18+ wonen voor jongeren vanaf 18 tot 35 jaar met een diagnostiek o.a. in ASS, ADHD, LVB en hechtingsproblematiek waarbij het perspectief richting zelfstandig wonen aanwezig is.
Zorgboerderij de Buorren biedt naschoolse-, weekend- en vakantieopvang en zorg aan kinderen/jongeren (4-18 jaar) met een hulpvraag op het gebied van een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen.
Zorgboerderij Amatheon biedt kleinschalige dagbesteding binnen een reguliere melkveehouderij voor (jong)volwassenen (vanaf 18 jaar) met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met autisme of een lichamelijke beperking.
Logeerhuis voor meisjes tot 25 jaar met een beperking zoals autisme, AD(H)D, dyspraxie. Naast logeren ook mogelijkheden voor crisisopvang, buitenschoolse opvang en woensdagmiddag begeleiding.
Het Karenhuis is geschikt voor volwassenen en ouderen met een rustige levensstijl die, met ondersteuning, zo zelfstandig mogelijk willen blijven. Medewerkers hebben ervaring met bewoners met autisme. 
In de Veensche Kas’ werken mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking, soms in combinatie met autisme of epilepsie. Diverse werkzaamheden.
Vakanties - Stichting Wielewaal - Stichting Wielewaal
Vakanties in binnen- en buitenland voor kinderen en (jong)volwassenen (4 - 55 jr.) met een beperking zoals een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking, ADHD of autisme. 
Woonlocatie waar intensieve behandeling en begeleiding (IBB) én verplichte dagbesteding wordt geboden aan mensen met een verstandelijke beperking, mogelijk in combinatie met autisme of andere problematiek.