522 resultaten
Zorgboerderij gespecialiseerd in het begeleiden van volwassenen met een verstandelijke beperking, ontwikkelingsproblemen en psychische problemen al dan niet in het autistische spectrum.
Zorgkwekerij biedt dagbesteding en sociale activering aan mensen (15 - 65 jaar) die specifieke aandacht nodig hebben bij arbeid, training en begeleiding, waaronder mensen met autisme. 
Woon-zorgboerderij in de landelijke omgeving van Woubrugge. De bewoners met een verstandelijke beperking en autisme (VG-3, -4, -6) wonen en werken hier samen.
Woon-zorgboerderij in de landelijke omgeving van Nieuwkoop. De zeven bewoners met een verstandelijke beperking en autisme van een hoger niveau (18-60 jaar) wonen en werken hier samen.
Zorgboerderij de Groote Fliert biedt zorg / dagbesteding vanuit een christelijke identiteit voor mensen met een licht verstandelijke- of lichamelijke beperking, Autisme, psychische problemen of afstand tot de arbeidsmarkt.
Netwerk van organisaties in Zuid-Holland Zuid die de participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten willen vergroten.
Begeleide woonvorm van Profila Zorggroep voor bewoners (ouder dan 18 jaar) met een (licht) verstandelijke beperking,  Autisme Spectrum Stoornis en/of een psychische aandoening.
KL-IK biedt een match-functie en professionele zorg op diverse leefstijlgebieden aan (jong)volwassenen (vanaf 14 jaar) met een hulpvraag, waaronder autisme gerelateerde problematiek, binnen diverse Limburgse gemeentes.
Woonlocatie voor acht jongvolwassen mannelijke cliënten (18 tot 28 jaar) met veelal een vorm van autisme, een licht verstandelijke beperking en/of ADHD. Overdag gaan ze naar een opleiding, (sociale) werkplek of dagbesteding.
Woonlocatie voor negen bewoners in de leeftijd van 20 tot 34 jaar. De doelgroep heeft een licht verstandelijke beperking met bijkomende stoornissen waaronder autisme.