522 resultaten
Grijp (voorheen Passe-Partout zorg) biedt opvang, begeleiding en behandeling aan kinderen en (jong)volwassenen met ontwikkelproblemen waaronder Autisme Spectrum Stoornis (PDD-NOS, Asperger, Klassiek autisme, MCDD). 
Grijp (voorheen Passe-Partout zorg) biedt opvang, begeleiding en behandeling aan kinderen en (jong)volwassenen met ontwikkelproblemen waaronder Autisme Spectrum Stoornis (PDD-NOS, Asperger, Klassiek autisme, MCDD). 
Woonlocatie met eigen appartement voor vijf jongens met LVB en/of een autisme spectrum stoornis die ondersteuning vragen in sociale situaties en bij een aantal dagelijkse terugkerende dingen in het leven.
Dagbesteding TEACCH is gericht op cliënten met autisme of autistische kenmerken: rustig en gestructureerd werken, zonder afleiding. 
Zorgboerderij die een thuis met dagbesteding biedt aan mensen met een complexe zorgvraag: ernstige verstandelijke beperking en allerlei bijkomende problematiek, zoals autisme, epilepsie en ernstige prikkelverwerkingsstoornissen. 
Activerende dagbesteding voor mensen met een hulpvraag zoals een verstandelijke beperking of autisme. Er wordt vooral gekeken naar waar de deelnemer blij van wordt en eventueel in kan groeien.
De Waerden biedt wonen, dagbesteding, ambulante en 24-uur per dag digitale ondersteuning aan kinderen, volwassenen en  ouderen met een verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autistisch spectrum.
Zorgboerderij start 18+ wonen voor jongeren vanaf 18 tot 35 jaar met een diagnostiek o.a. in ASS, ADHD, LVB en hechtingsproblematiek waarbij het perspectief richting zelfstandig wonen aanwezig is.
Zorgboerderij de Buorren biedt naschoolse-, weekend- en vakantieopvang en zorg aan kinderen/jongeren (4-18 jaar) met een hulpvraag op het gebied van een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen.
Zorgboerderij Amatheon biedt kleinschalige dagbesteding binnen een reguliere melkveehouderij voor (jong)volwassenen (vanaf 18 jaar) met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met autisme of een lichamelijke beperking.