652 resultaten
De Waerden biedt wonen, dagbesteding, ambulante en 24-uur per dag digitale ondersteuning aan kinderen, volwassenen en  ouderen met een verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autistisch spectrum.
Zorgboerderij start 18+ wonen voor jongeren vanaf 18 tot 35 jaar met een diagnostiek o.a. in ASS, ADHD, LVB en hechtingsproblematiek waarbij het perspectief richting zelfstandig wonen aanwezig is.
Happy Cids Care biedt jeugdzorg aan kinderen (en hun ouders) met een diagnose ADHD en/of autisme: groeps- en gezinsbegeleiding, logeermogelijkheden, trainingen voor ouders & kind, online opvoedingsondersteuning. 
Woongroep in een omgebouwde hoeve (met kleine camping) voor acht jongens tussen de 8 en 18 jaar met diagnose ASS, een IQ >60 en redelijk zelfredzaam. In de zomer zorgt de kleine camping voor dagbesteding activiteiten.
Kleinschalige christelijke organisatie voor begeleid en beschermd wonen o.a. voor jongeren en volwassenen met ASS problematiek. Biedt ook ambulante woonbegeleiding. Er wordt gewerkt met de methodiek “Geef me de 5”.
Kleinschalig logeerhuis (weekenden) voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis in het autistisch spectrum.
GGZ-instelling in de regio Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem. Biedt ambulante hulp, diagnostiek, opname op een behandelafdeling, begeleid wonen en speciaal onderwijs. 
Zorgverlener biedt een volledig zorgtraject (24-uurs begeleiding in eigen woonlocaties, thuisbegeleiding, individuele behandeling en dagbesteding) aan jongeren en jongvolwassenen met gedrags- , ontwikkelings- of persoonlijkheidsproblematiek.
MEE Plus en Vivenz zijn samengegaan in MEE-Vivenz. Bieden brede maatschappelijke ondersteuning o.a. aan mensen met een beperking.   
Método is een resocialisatietraject van 1 á 1,5 jaar voor jongvolwassenen (18 - 27 jaar) met autisme en/of AD(H)D, die (dreigend) thuisloos/dakloos zijn, die de aansluiting met het maatschappelijk leven zijn kwijt geraakt of dreigen kwijt te raken..