1533 resultaten
Doel Delfland is een onderdeel van GGZ Delfland en biedt cliënten en mensen met een Wmo-indicatie individuele begeleiding naar zinvolle dagbesteding, begeleiding naar (vrijwilligers)werk of begeleiding op andere levensgebieden. 
Doel Delfland is een onderdeel van GGZ Delfland en biedt cliënten en mensen met een Wmo-indicatie arbeidsmatige- en recreatieve activiteiten (dagbesteding). Bieden daarnaast ook woonbegeleiding, beschermd wonen en begeleiding naar werk. 
Doel Delfland is een onderdeel van GGZ Delfland en biedt cliënten naast ambulante woonbegeleiding ook Beschermd Wonen Plus mogelijkheden in Delft, voor een periode van maximaal twee jaar.
Doel Delfland is een onderdeel van GGZ Delfland en biedt cliënten en mensen met een Wmo-indicatie ambulante woonbegeleiding. Biedt ook zinvolle dagbesteding, begeleiding naar werk en beschermde woonvoorzieningen.
Gespecialiseerde individuele begeleiding aan kinderen en jongeren met autisme (vanaf 12 jaar/middelbare school leeftijd), gericht op het vergroten van zelfredzaamheid, autonomie en zelfkennis.
Dans Mee is een maandelijkse activiteit speciaal voor mensen vanaf 16 jaar met een licht verstandelijke beperking of vorm van autisme. Opdrachten op ‘mooie muziek’, waarbinnen je vrij kan en mag bewegen.
Gespecialiseerde woonbegeleiding in de eigen woning voor cliënten vanaf 18 jaar met autisme of vergelijkbare problematiek die graag op zichzelf willen wonen, maar dat nog niet zelfstandig kunnen.
Kwintes biedt voor mensen met autisme passende en specifieke begeleiding in reguliere én speciale woonvormen, autismespecifieke trainingen toegespitst op woonvaardigheden en ondersteunt ouderinitiatieven.
Kwintes biedt (jong) volwassenen met autisme begeleiding aan huis om structuur en overzicht te houden in hun dagelijks leven.  
Kwintes biedt (jong) volwassenen met autisme begeleiding aan huis om structuur en overzicht te houden in hun dagelijks leven.