66 resultaten
Happy Cids Care biedt jeugdzorg aan kinderen (en hun ouders) met een diagnose ADHD en/of autisme: groeps- en gezinsbegeleiding, logeermogelijkheden, trainingen voor ouders & kind, online opvoedingsondersteuning. 
MEE Plus en Vivenz zijn samengegaan in MEE-Vivenz. Bieden brede maatschappelijke ondersteuning o.a. aan mensen met een beperking.   
GGZ-instelling in Den Bosch met een behandelteam Autisme voor cliënten uit het eigen verzorgingsgebied. Biedt diagnostiek en behandelingen voor jongeren en volwassenen, en woonvormen inclusief behandeling speciaal voor jongeren.
Paardenlief biedt paardrijlessen en logeerweekenden aan kinderen en jongeren die behoefte hebben aan specifieke persoonlijke ondersteuning en aandacht, bijvoorbeeld vanwege een diagnose ASS.
Jeugd & Gezin Ondersteuning  is gespecialiseerd in ASS gerelateerde jeugd hulpverlening Zij bieden logeermogelijkheden, schoolbegeleiding (thuiszittersgroep), individuele - en gezinsbegeleiding. 
Zorgorganisatie die gespecialiseerd is in de begeleiding en kortdurende behandeltrajecten voor jongeren en jongvolwassenen met autisme. Ook onderwijsbegeleiding (o.a. voor thuiszitters), beschut en beschermd wonen en vakantiekamp.
 Logeer- en zorgboerderij De Paradijsvogel biedt dagbesteding, logeer- en opvangmogelijkheden voor deelnemers met o.a. een verstandelijke beperking of autisme spectrum stoornis.
Christelijke GGZ. Biedt o.a. kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen gerelateerd aan de diagnose autisme, psychische hulp, psycho-educatietraining en thuisbegeleiding.
Kwintes biedt voor mensen met autisme passende en specifieke begeleiding in reguliere én speciale woonvormen, autismespecifieke trainingen toegespitst op woonvaardigheden en ondersteunt ouderinitiatieven.
‘Even Ontprikkelen’ is online platform boordevol informatie, tips en ervaringsverhalen (Blogs) voor en door mensen met autisme. Ontstaan naar aanleiding van de documentaire ‘Mijn vriendin heeft autisme’.