1689 resultaten
Onderwerpenlijst voor gesprekken ter voorbereiding op zwangerschap, bevalling en de eerste tijd met een baby voor aanstaande ouders met een autismespectrumstoornis en betrokkenen.
Activerende dagbesteding voor mensen met een hulpvraag zoals een verstandelijke beperking of autisme. Er wordt vooral gekeken naar waar de deelnemer blij van wordt en eventueel in kan groeien.
De Waerden biedt wonen, dagbesteding, ambulante en 24-uur per dag digitale ondersteuning aan kinderen, volwassenen en  ouderen met een verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autistisch spectrum.
Zorgboerderij start 18+ wonen voor jongeren vanaf 18 tot 35 jaar met een diagnostiek o.a. in ASS, ADHD, LVB en hechtingsproblematiek waarbij het perspectief richting zelfstandig wonen aanwezig is.
Zorgboerderij de Buorren biedt naschoolse-, weekend- en vakantieopvang en zorg aan kinderen/jongeren (4-18 jaar) met een hulpvraag op het gebied van een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen.
Zorg Paraat biedt ambulante begeleiding aan jongeren met ASS (12 – 30 jaar) en hun familie om samen toe te werken naar een helder perspectief voor de toekomst. Biedt ook overbruggingszorg.
Boerderij 't Paradijs biedt dagbesteding, individuele begeleiding en lotgenotencontact aan kinderen en jongeren in het Autisme Spectrum.
Happy Cids Care biedt jeugdzorg aan kinderen (en hun ouders) met een diagnose ADHD en/of autisme: groeps- en gezinsbegeleiding, logeermogelijkheden, trainingen voor ouders & kind, online opvoedingsondersteuning. 
De website van Bungalowoverzicht biedt tips voor rustige, prikkelarme vakantieparken.
Ervaringsdeskundige professional die zich als coach , spreker en begeleider inzet voor mensen met autisme.