1060 resultaten
Stichting Kompassie is een onafhankelijk steunpunt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. De ervaringsdeskundige vrijwilligers (o.a. met autisme) gaan graag met u in gesprek.
Onafhankelijk steunpunt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Kompassie biedt o.a. lotgenotengroepen voor mensen met autisme en voor naasten van mensen met autisme.
Zorgboerderij Paarlberg biedt aan mensen met verschillende achtergronden, die (even) niet passen in het reguliere arbeidsproces, via dagbesteding tijd en ruimte om zichzelf te ontplooien of even tot rust te komen en te herstellen.
MV is een klein team dat gespecialiseerd is in autisme en o.a. op een rustige locatie dagbesteding aanbiedt in een kleine groep. Hier kunnen deelnemers werken aan individuele doelen en die dan toepassen in de groep.
MV is een klein team dat gespecialiseerd is in autisme. MV heeft in Limburg verschillende begeleid woonprojecten, zowel voor 18 - jongeren als voor 18+ (jong)volwassenen. 
De locatie 'Grip op je leven' heeft als doel volwassenen, jongeren of kinderen die om psychische redenen, waaronder autisme gerelateerde problematiek, zijn vastgelopen te helpen weer een plekje te vinden in de maatschappij. 
Santhof biedt specialistische ambulante begeleiding en intensieve begeleiding thuis  aan mensen met een autisme spectrum stoornis en een normaal tot hoog IQ.
Beschermde woonvorm van Profila Zorggroep, gespecialiseerd in Autisme Spectrum problematiek en ontwikkelingsproblematiek.
Familiebedrijf met al 48 jaar ervaring met het organiseren van jeugdvakanties. Ook voor kinderen met Autisme en ADHD die prima kunnen functioneren in een groep.
Begeleide woonvorm van Profila Zorggroep voor bewoners (ouder dan 18 jaar) met een (licht) verstandelijke beperking,  Autisme Spectrum Stoornis en/of een psychische aandoening.