96 resultaten
GGZ-instelling in de regio Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem. Biedt ambulante hulp, diagnostiek, opname op een behandelafdeling, begeleid wonen en speciaal onderwijs. 
'Cindy Schipper zorgt ' biedt begeleiding en coaching (zowel met als zonder paarden) en dagbesteding aan kinderen en (jong)volwassenen. Gespecialiseerd in het helpen van kinderen (en volwassenen) met de diagnose Autisme, PDD-NOS of MCDD. 
BuitenGewoon biedt verschillende vormen van gespecialiseerde begeleiding bij autisme: begeleiding in de groep, begeleiding met paard, begeleiding thuis, logeermogelijkheden en psycho-educatie.
Jeugd & Gezin Ondersteuning  is gespecialiseerd in ASS gerelateerde jeugd hulpverlening Zij bieden logeermogelijkheden, schoolbegeleiding (thuiszittersgroep), individuele - en gezinsbegeleiding. 
Het UNIT Atelier biedt mensen met autisme (21 - 38 jr.) met beeldend talent, die vastgelopen zijn in samenleving en onderwijs, de mogelijkheid zich beeldend en persoonlijk verder te ontwikkelen. 
Autismecentrum voor talentontwikkeling voor jongeren (12 -23 jaar), die ondanks hun talenten geen passende plek kunnen vinden in het regulier en speciaal onderwijs. Biedt ondersteuning, begeleiding & scholing op maat.
TriUnity biedt jongeren met autisme de kans op een zelfstandig en zinvol bestaan door hen op te leiden, passend bij hun specifieke vaardigheden, en hen te ondersteunen om aan werk te komen en aan het werk te blijven. 
ORO is een zorgaanbieder in de Peelregio, gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of autisme.
Zorgorganisatie die gespecialiseerd is in de begeleiding en kortdurende behandeltrajecten voor jongeren en jongvolwassenen met autisme. Ook onderwijsbegeleiding (o.a. voor thuiszitters), beschut en beschermd wonen en vakantiekamp.
Megakids is gespecialiseerd in de begeleiding van jongeren en jongvolwassenen met autisme. Biedt o.a. een dagklas (zorg-onderwijsarrangement) voor 'thuiszitters' uit de regio en een gespecialiseerde huiswerkklas.