276 resultaten
Activerende dagbesteding voor mensen met een hulpvraag zoals een verstandelijke beperking of autisme. Er wordt vooral gekeken naar waar de deelnemer blij van wordt en eventueel in kan groeien.
De Waerden biedt wonen, dagbesteding, ambulante en 24-uur per dag digitale ondersteuning aan kinderen, volwassenen en  ouderen met een verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autistisch spectrum.
Zorgboerderij de Buorren biedt naschoolse-, weekend- en vakantieopvang en zorg aan kinderen/jongeren (4-18 jaar) met een hulpvraag op het gebied van een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen.
Boerderij 't Paradijs biedt dagbesteding, individuele begeleiding en lotgenotencontact aan kinderen en jongeren in het Autisme Spectrum.
Woongroep in een omgebouwde hoeve (met kleine camping) voor acht jongens tussen de 8 en 18 jaar met diagnose ASS, een IQ >60 en redelijk zelfredzaam. In de zomer zorgt de kleine camping voor dagbesteding activiteiten.
Zorgboerderij Amatheon biedt kleinschalige dagbesteding binnen een reguliere melkveehouderij voor (jong)volwassenen (vanaf 18 jaar) met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met autisme of een lichamelijke beperking.
Dagopvang op zorgboerderij voor kinderen met ADHD, ADD, of een beperking in het autistisch spectrum in de ontwikkelingsleeftijd van 4 t/m 13 jaar. Ook maandelijks een logeerweekend. 
Melkveebedrijf en zorgboerderij biedt dagbesteding in groepsverband aan jongeren / thuiszitters (10 -18 jaar) met psychische problematiek of een ontwikkelingsstoornis als autisme. Werken met de methode Geef me de 5.
Zorgverlener biedt een volledig zorgtraject (24-uurs begeleiding in eigen woonlocaties, thuisbegeleiding, individuele behandeling en dagbesteding) aan jongeren en jongvolwassenen met gedrags- , ontwikkelings- of persoonlijkheidsproblematiek.
Zorgdierenpark ZiE-ZOO biedt in samenwerking met het Regionaal Autisme Centrum zinvolle dagbesteding aan mensen met autisme: Dierverzorging, Parkonderhoud, Horeca, Kunst & Cultuur en Media.