977 resultaten
Kleinschalig zorgerf waar deelnemers via dagbesteding, re-integratie of een leer-werktraject hun talenten kunnen ontdekken, ontwikkelen en inzetten. Deelnemers met een autisme spectrum stoornis voelen zich hier vaak goed op hun plek.
Activerende dagbesteding voor mensen met een hulpvraag zoals een verstandelijke beperking of autisme. Er wordt vooral gekeken naar waar de deelnemer blij van wordt en eventueel in kan groeien.
Facebook privégroep voor volwassenen met autisme in de regio Arnhem en Nijmegen. In deze groep kun je vragen en discussies plaatsen over autisme en mensen met autisme in de regio ontmoeten.
Woonlocatie met drie woongroepen voor dertien volwassenen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking, zeer ernstige meervoudige beperking, moeilijk verstaanbaar gedrag en bijkomende problematiek als autisme.
Drie geschakelde woningen, waar in totaal twaalf kinderen en jongeren (5 - 25 jaar) met een verstandelijke beperking of autisme begeleid wonen. Daarnaast is er een logeerplek.
Wonen Blerick van Dichterbij biedt begeleid wonen aan dertig redelijk zelfstandige (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking, soms in combinatie met autisme. Daarnaast verzorgt de locatie ook ambulante begeleiding. 
Locatie met groepswoningen en één- en tweepersoons appartementen voor zestien bewoners (18 tot 50+ ) met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking of zeer ernstige meervoudige beperking, soms in combinatie met autisme.
Woning met verschillende groepsappartementen voor dertien (jong)volwassenen (18 tot 50-plus) met een lichte tot matige verstandelijke beperking en moeilijk(er) verstaanbaar gedrag, bijvoorbeeld door autisme. 
Orthopedische dagbesteding in twee groepen (Blauw en Groen) voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag, bijvoorbeeld vanwege autisme.
Groepswoning voor vier (jong)volwassen en oudere mannen met een verstandelijke of meervoudige beperking,  soms in combinatie met autisme en moeilijk(er) verstaanbaar gedrag.