1002 resultaten
Facebook privégroep voor volwassenen met autisme in de regio Arnhem en Nijmegen. In deze groep kun je vragen en discussies plaatsen over autisme en mensen met autisme in de regio ontmoeten.
Begeleiding in het gezin, op school en op locatie aan kinderen (tot 14 jr) met een diagnose als autisme. Buitenschoolse begeleiding omvat: Naschoolse begeleiding, BSO+ , Zaterdag begeleiding en Vakantie begeleiding. 
Kleinschalige christelijke organisatie voor begeleid en beschermd wonen o.a. voor jongeren en volwassenen met ASS problematiek. Biedt ook ambulante woonbegeleiding. Er wordt gewerkt met de methodiek “Geef me de 5”.
Kleinschalig logeerhuis (weekenden) voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis in het autistisch spectrum.
GGZ instelling diet diagnostiek en behandeling biedt aan (jong)volwassenen en ouderen met psychische klachten gerelateerd aan ADHD of autisme. 
GGZ-instelling in de regio Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem. Biedt ambulante hulp, diagnostiek, opname op een behandelafdeling, begeleid wonen en speciaal onderwijs. 
GGZ instelling biedt diagnostiek en behandeling aan (jong)volwassenen en ouderen met psychische klachten gerelateerd aan ADHD of autisme. 
Dagopvang op zorgboerderij voor kinderen met ADHD, ADD, of een beperking in het autistisch spectrum in de ontwikkelingsleeftijd van 4 t/m 13 jaar. Ook maandelijks een logeerweekend. 
Au-Some biedt vrije en gezellige meetings en organiseert activiteiten voor en door autistische LHBTI+’ ers (lesbiënnes, homo’s, biseksuelen, transgenders, intersekse-personen en mensen met een andere vorm van seksuele of genderdiversiteit) in en rond Amsterdam.
Maandelijks een besloten, door professionals begeleide avond voor jongeren en tieners met autisme. Bordspelen, muziek luisteren, drankje en kletsen.