1002 resultaten
Het Centrum kind & jeugd van Klimop biedt behandeling, intensieve begeleiding en verblijf voor kinderen (9 t/m 18 jaar) met autisme of andere psychiatrische en gedragsproblemen.
Melkveebedrijf en zorgboerderij biedt dagbesteding in groepsverband aan jongeren / thuiszitters (10 -18 jaar) met psychische problematiek of een ontwikkelingsstoornis als autisme. Werken met de methode Geef me de 5.
Zorgverlener biedt een volledig zorgtraject (24-uurs begeleiding in eigen woonlocaties, thuisbegeleiding, individuele behandeling en dagbesteding) aan jongeren en jongvolwassenen met gedrags- , ontwikkelings- of persoonlijkheidsproblematiek.
Logeerhuis voor meisjes tot 25 jaar met een beperking zoals autisme, AD(H)D, dyspraxie. Naast logeren ook mogelijkheden voor crisisopvang, buitenschoolse opvang en woensdagmiddag begeleiding.
Amarant Reizen organiseert voor mensen met een beperking Variantreizen: reizen die in veel opzichten gelijk zijn aan hun reguliere reizen, maar die meer persoonlijke aandacht, structuur en duidelijkheid bieden.
Zorgdierenpark ZiE-ZOO biedt in samenwerking met het Regionaal Autisme Centrum zinvolle dagbesteding aan mensen met autisme: Dierverzorging, Parkonderhoud, Horeca, Kunst & Cultuur en Media.
Ontmoetingsplek voor ouders van een kind met autisme. Door ouders, voor ouders. Ook andere bezoekers zijn welkom, zoals mensen met autisme, familieleden en hulpverleners.
Beschermde woon- en werkvoorziening (WWA) voor mensen met autisme ( > 18 jr.), normaal of hoger begaafd en met een complexe zorgvraag.
Woongroep voor (jong)volwassenen met een aan autisme verwante (contact)stoornis waarbij de begeleiding toewerkt naar het zelfstandig kunnen wonen. 
Gratis online ontmoetingsplek voor mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek, die op zoek zijn naar een vriendschap of relatie. Om gebruik te mogen maken van deze ontmoetingsplek, moet je ingeschreven staan bij één van de aangesloten organisaties.