1002 resultaten
Unieke dagbesteding (ontwikkelen nieuwe gezelschapsspellen) voor (jong)volwassenen met autisme die zijn vastgelopen in hun dagelijkse leven. Ook werken aan eigen hulpvraag. 
Gespecialiseerde begeleiding van mensen en gezinnen met autisme: individuele begeleiding (o.a. studiebegeleiding), ouder- en  gezinsbegeleiding, woonvormen en dagbesteding.
Begeleidingsplek voor dropouts, kinderen die niet in het reguliere onderwijssysteem passen en (bijna) thuiszitters. Uitgaan van verschillen en talentbegeleiding staan centraal. 
Gespreksgroep, begeleid door twee therapeuten, voor jongeren (12-20 jr.) met autisme en genderdysforie die andere jongeren met dezelfde problematiek willen ontmoeten.
Vrouwen met autisme kunnen elkaar ontmoeten in het maandelijkse AutiVrouwenCafé om ervaringen uit te wisselen en onder ervaringsdeskundige begeleiding een thema te bespreken. 
Dagbesteding voor o.a. mensen met autisme en/of een verstandelijke beperking. Met paarden, kleinvee, huisdieren, een groot erf, moestuin, kas en groente- en fruithandel.
Digitale ontmoetingsplek voor (jong)volwassenen met een vorm van autisme. Biedt informatieve artikelen en uitgebreide mogelijkheden voor lotgenotencontact (forum, partnerforum, chat).
Boerderij in Rotterdam Charlois waar (jong)volwassenen met autisme invulling kunnen geven aan hun dag en lotgenoten kunnen ontmoeten. 
Informatiecentrum, met ervaren autisme consulenten, voor alle vragen rond autisme op elke leeftijd, met elk IQ.  Zowel mensen met autisme - of een vermoeden ervan – kunnen hier terecht als ouders, partners en andere naasten. 
Elke laatste dinsdag van de maand is er Auti-jongerencafé (16-35 jaar). Naast poolen is er ook de mogelijkheid om te kaarten.