66 resultaten
Happy Cids Care biedt jeugdzorg aan kinderen (en hun ouders) met een diagnose ADHD en/of autisme: groeps- en gezinsbegeleiding, logeermogelijkheden, trainingen voor ouders & kind, online opvoedingsondersteuning. 
Een ouderinitiatief beschermd wonen voor (jong)volwassenen met ASS en normale begaafdheid.
Netwerk van organisaties in Flevoland die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme.
Netwerk van organisaties in Zeeland die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme.
Virtuele Steffie legt moeilijke dingen op een makkelijke manier uit. Bijvoorbeeld daten, DigiD, de OV-chipkaart en een bezoek aan de huisarts.
Keuzehulp woonvormen helpt je bij het vinden van een woonvorm die bij je past. Ondersteuning voor als je niet in het gemiddelde past. Ontwikkeld door Stichting Vanuit autisme bekeken (VAB).
Website met woningaanbod voor mensen met een beperking (niet alleen ASS). Meer dan 100 (zorg)organisaties bieden hier hun woningaanbod aan. Ook ouderinitiatieven. 
Jeugd & Gezin Ondersteuning  is gespecialiseerd in ASS gerelateerde jeugd hulpverlening Zij bieden logeermogelijkheden, schoolbegeleiding (thuiszittersgroep), individuele - en gezinsbegeleiding. 
Zorgorganisatie die gespecialiseerd is in de begeleiding en kortdurende behandeltrajecten voor jongeren en jongvolwassenen met autisme. Ook onderwijsbegeleiding (o.a. voor thuiszitters), beschut en beschermd wonen en vakantiekamp.
 Logeer- en zorgboerderij De Paradijsvogel biedt dagbesteding, logeer- en opvangmogelijkheden voor deelnemers met o.a. een verstandelijke beperking of autisme spectrum stoornis.