55 resultaten
Happy Cids Care biedt jeugdzorg aan kinderen (en hun ouders) met een diagnose ADHD en/of autisme: groeps- en gezinsbegeleiding, logeermogelijkheden, trainingen voor ouders & kind, online opvoedingsondersteuning. 
Jeugd & Gezin Ondersteuning  is gespecialiseerd in ASS gerelateerde jeugd hulpverlening Zij bieden logeermogelijkheden, schoolbegeleiding (thuiszittersgroep), individuele - en gezinsbegeleiding. 
Zorgorganisatie die gespecialiseerd is in de begeleiding en kortdurende behandeltrajecten voor jongeren en jongvolwassenen met autisme. Ook onderwijsbegeleiding (o.a. voor thuiszitters), beschut en beschermd wonen en vakantiekamp.
 Logeer- en zorgboerderij De Paradijsvogel biedt dagbesteding, logeer- en opvangmogelijkheden voor deelnemers met o.a. een verstandelijke beperking of autisme spectrum stoornis.
Het Wonderkind biedt begeleiding in de vorm van activiteiten, logeerplaatsen, een structuurgroep en kortdurend verblijf aan kinderen en jongeren (4 - 23 jaar) met een verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsstoornis (bv. ASS, ADHD).
PGB Zorg voor kinderen biedt zorg aan kinderen en jongeren (6 t/m 21 jaar) met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD en vormen van autisme. Zij bieden individuele begeleiding, dagbesteding, maandelijkse logeerweekenden en vakantieactiviteiten. 
PGB Zorg voor kinderen biedt zorg aan kinderen en jongeren (6 t/m 21 jaar) met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD en vormen van autisme. Zij bieden individuele begeleiding, dagbesteding, maandelijkse logeerweekenden en vakantieactiviteiten. 
‘Even Ontprikkelen’ is online platform boordevol informatie, tips en ervaringsverhalen (Blogs) voor en door mensen met autisme. Ontstaan naar aanleiding van de documentaire ‘Mijn vriendin heeft autisme’.
Kleinschalig logeren aan de kust in combinatie met muzikale activiteiten en buitensport voor kinderen met autisme en ADHD.
PGZ is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vorm van) autisme. Biedt ook gespecialiseerde groepsbegeleiding voor kinderen en jongeren (7 - 25 jaar) als zaterdagclubs en logeerweekenden.